top of page

ACADEMIC CONSULTANCY TRAINING
in an interdisciplinary context (ACTi)

ABOUT

Wat is ACTi?  

ACTi is een universiteitsbreed opleidingsonderdeel waar we de studenten leren om kennis op een andere manier in te zetten. Als consultant enerzijds en als multidisciplinaire ‘bruggenbouwer’ anderzijds. Zodat ze na het afstuderen breder inzetbaar zijn in het werkveld en aansluiten bij de veranderende markt.

Het Opleidingsonderdeel heeft 3 studiepunten en bestaat uit 2 delen:  Het eerste deel, Interdisciplinary collaboration en het tweede deel, Consultancy Training

Faculteiten: 

  • Architectuur en Kunst

  • Bedrijfseconomische wetenschappen 

  • Rechten 

Brainstorm sessie
Office vergadering

INTERDISCIPLINAIRY COLLABORATION:
Inspiratie lezingen + workshops

INSPIRATIELEZINGEN

  • Participatie en interdisciplinaire samenwerking

  • Maatschappelijke impact & Sociale Innovatie

  • Burgerparticipatie & sociale transformatie​

WORKSHOPS

  • SWOT analyse

  • Overloopdebat

  • wisselende dialoogtafels

  • Reflectiedebat

deel 1

CONSULTANCY TRAINING

verdediging.001.jpeg
Deel 2
handen

HOE AANMELDEN? 

Studenten 

Wil je ACTi  opnemen in je studieprogramma? Aan de start van het academiejaar kan je via je studentendossier 'Academic consultancy training in an interdisciplinary context' (ACTi) aanvinken in je studieprogramma. Dit kan enkel indien je opleiding Acti heeft opgenomen in je opleidingsprogramma. 

Let op! o.w.v. de aard van het vak, zijn er maar beperkt aantal plaatsen vrij! Indien de aanvragen de plaatsen overschrijden, zal er gevraagd worden aan de studenten om een korte motivatie in te dienen (in de eerste week van het academiejaar). Er zal daaruit dan een selectie gemaakt worden. 

Faculteiten 

Heb je als faculteit interesse om ACTi in je opleiding aan te bieden dan mag je dit melden aan je eigen stafmedewerker onderwijs. De oproep om universiteitsbrede OPO's op te nemen gebeurd bij de stafmedewerkers  in het voorjaar. 

Onderzoekers

Ben jij een onderzoeker en heb jij een interessant project met externe opdrachtgevers waar jij graag de studenten interdisciplinair over laat nadenken? Dan mag je contact opnemen  via mail met Katelijn.quartier@uhasselt.be (Faculteit ARK) en via Frank.lambrechts@uhasselt.be (Faculteit BEW)

hoe aanmelden
aanmelden fac

ACTi opnemen voor ARK studenten 

Voor Master studenten interieurarchitectuur: 

 

Jullie kunnen ACTi opnemen onder het OPO Project Ondersteunende Bijdrage (3 ECTs), in dit geval dien je enkel ACTi aan te vinken bij je inschrijving aan de start van het academiejaar, POB mag uitgevinkt blijven (ondanks de status verplicht), je studieloopbaanbegeleider zorgt dat je dossier in orde komt! 

Indien je zowel POB als ACTi wilt opnemen zal dit ook mogelijk zijn onder een 'extracurriculair' status (je neemt 3 extra studiepunten op in je programma). 

Bij vragen contacteer je je studieloopbaanbegeleider

 

Voor 2de Master studenten architectuur:

 

Studenten die het spoor Civic verantwoord ondernemen kiezen, zullen in semester 1 automatisch ook mee het programma van acti deel 1 meevolgen, samen met studenten van de andere opleidingen. Op het einde van semester 1 krijgen de studenten van Civic verantwoord ondernemen de optie om Civic verantwoord ondernemen verder te volgen of  een apart traject mee te volgen van ACTi Deel 2!

acti voor ark studenten
bottom of page