top of page
IMG_4666.jpg

In ACTi(e) 
 

21'-22'

Inspiratielezing 1: 
CHOCOLADEFABRIEK NEREM

Van ‘Chocolat Rosmeulen’ naar een interessant woonproject, waar een heleboel uiteenlopende mensen hun ‘woonpret’ hebben gevonden. Achter deze industriële parel te Nerem, schuilt een fascinerende, maar vooral lange geschiedenis. Slechts enkelingen zijn vertrouwd met deze kleurrijke geschiedenis, het doel was dan ook om deze boeiende verhalen naar een breder publiek te brengen en op deze manier het industriële project het aanzien geven dat het verdient. Samen met verschillende creatieve geesten, is A2O in 2016, de uitdaging aangegaan om dit monumentale leegstaande pand te transformeren tot betaalbare woningen. Ze zagen onmiddellijk het potentieel van deze plaats in en gingen zelf op zoek naar investeerders om hun visie tot stand te laten komen. Het woonproject is een grote koploper wat betreft ontwikkelingen in Vlaanderen en een ideaal voorbeeld van groepswoningbouw op een erfgoedsite. Haar duurzame filosofie komt terug in verschillende aspecten en door het architecturaal karakter van de huidige chocoladefabriek kijken mensen hun ogen uit.


Dinsdag 5 oktober 2021 bezochten enkele studenten architectuur, samen met studenten BEW en interieurarchitectuur deze site van de voormalige chocoladefabriek in Tongeren. Ze werden meteen ondergedompeld in de rijke geschiedenis van de site, door een projectvoorstelling voorzien door Bart Hoylaerts, één van de verantwoordelijken van a2o die dit project heeft begeleid. Hij nam hen mee en toonde de diverse stappen die het project heeft ondergaan, van de eerste publieke activiteiten om de chocoladefabriek aan een breder publiek voor te stellen tot het eindresultaat dat er vandaag de dag staat. Met deze kijk achter de schermen start het traject van deze studentengroep als civic verantwoord ondernemer. en ACTi

Dinsdag 5 oktober 2021

Alexandra Cannizzaro, Reine Baeten, Niels Geerits, Havva Konak, Eline Ruijmen, Sofie Truyen, Matis Vrancken

Screenshot 2021-11-08 171435.png

Deel 1
Interdisciplinaire samenwerking

Het komende academiejaar wordt het Blog '21-'22 aangevuld door de studenten van ACTi en Civic verantwoord ondernemen! Ze kruipen zelf in de pen in interdisciplinaire groepen en geven jullie een blik op een jaar ACTi. 

BLOG

Screenshot 2021-11-08 180412.png
Inspiratielezing 2:
De Impact van CitizenLab

“Welke impact heb ik?” Met deze vraag werd de les Civic - Verantwoord Ondernemen gestart als introductie voor de lezing van onderneemster Aline Muylaert van CitizenLab. Een hulp om deze vraag te beantwoorden zijn de SDG’s, oftewel de Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 doelstellingen voor een Duurzame Ontwikkeling om betere toekomst te bereiken.


Aline Muylaert richtte in 2015 CitizenLab op als student-ondernemer. Hiermee wil ze samen met haar partner een digitaal platform aanbieden met een door hen ontwikkelde burgerparticipatie software. Via het platform kunnen burgers en steden samenkomen om beslissingen te verantwoorden die voor een veiligere en aangename omgeving zorgen. Deze kunnen vervolgens op een lokale schaal uitgewerkt worden. Het bedrijf bestaat uit een internationaal team van meer dan 50 mensen dat actief is in meerdere landen. Momenteel zijn ze hun droom aan het verwezenlijken om ook de Verenigde Staten te bereiken.


Via hun website is het mogelijk om de stand van zaken van de projecten te volgen. Hier wordt meteen duidelijk dat ieder project een andere aanpak heeft. Zo werkt CitizenLab bijvoorbeeld met een participatieladder, waarbij de aanpak verandert naargelang de hoeveelheid participatie en de invloed die de burgers op de beslissingen zullen hebben. Er wordt ook steeds gefocust op co-productie en co-beslissingen om samen met de stad en bewoners vanaf de start van een project de juiste keuzes te maken.


Het is duidelijk dat CitizenLab een positieve sociale impact op de samenleving wil hebben waarbij participatie centraal staat. Van thuis uit kan iedereen online meedenken om zijn of haar buurt beter te maken. De software die Aline Muylaert heeft ontwikkeld om haar eigen buurt te verbeteren, zorgt er nu voor dat gemeenschappen in 15 landen hetzelfde kunnen doen.

Dinsdag 19 oktober 2021

Ester Verlaak, Isabelle Borgers, Sander Hayen, Bo Martens, Alice Struyven, Zeynep Yalyla

Inspiratielezing 3:
VZW BolléBollé

“Welke impact heb ik?” Met deze vraag werd de les Civic - Verantwoord Ondernemen gestart als introductie voor de lezing van onderneemster Aline Muylaert van CitizenLab. Een hulp om deze vraag te beantwoorden zijn de SDG’s, oftewel de Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 doelstellingen voor een Duurzame Ontwikkeling om betere toekomst te bereiken.


Aline Muylaert richtte in 2015 CitizenLab op als student-ondernemer. Hiermee wil ze samen met haar partner een digitaal platform aanbieden met een door hen ontwikkelde burgerparticipatie software. Via het platform kunnen burgers en steden samenkomen om beslissingen te verantwoorden die voor een veiligere en aangename omgeving zorgen. Deze kunnen vervolgens op een lokale schaal uitgewerkt worden. Het bedrijf bestaat uit een internationaal team van meer dan 50 mensen dat actief is in meerdere landen. Momenteel zijn ze hun droom aan het verwezenlijken om ook de Verenigde Staten te bereiken.


Via hun website is het mogelijk om de stand van zaken van de projecten te volgen. Hier wordt meteen duidelijk dat ieder project een andere aanpak heeft. Zo werkt CitizenLab bijvoorbeeld met een participatieladder, waarbij de aanpak verandert naargelang de hoeveelheid participatie en de invloed die de burgers op de beslissingen zullen hebben. Er wordt ook steeds gefocust op co-productie en co-beslissingen om samen met de stad en bewoners vanaf de start van een project de juiste keuzes te maken.


Het is duidelijk dat CitizenLab een positieve sociale impact op de samenleving wil hebben waarbij participatie centraal staat. Van thuis uit kan iedereen online meedenken om zijn of haar buurt beter te maken. De software die Aline Muylaert heeft ontwikkeld om haar eigen buurt te verbeteren, zorgt er nu voor dat gemeenschappen in 15 landen hetzelfde kunnen doen.

Dinsdag 19 oktober 2021

Ester Verlaak, Isabelle Borgers, Sander Hayen, Bo Martens, Alice Struyven, Zeynep Yalyla

bram rumbouts.png
Screenshot 2021-12-16 162528.png
Impressie van alle inspiratiesessies 

Gedurende enkele weken werden er binnen het vak Civic ondernemen verschillende inspiratiesessies ingericht om de masterstudenten te prikkelen en inspireren. Het doel hierbij was om via drie verschillende verhalen inzichten te krijgen rond maatschappelijk ondernemen. De grote variatie aan input strekte zich van sociale initiatieven tot stevig internationaal doorgegroeide bedrijven Hierbij maakte de studenten ook kennis met de lokale en globale valkuilen van het ondernemen. Desondanks bleef de grote samenvattende les: “waar een wil is, is een weg!”


De eerste inspiratiesessie begon aan de voormalige chocoladefabriek in Tongeren. Hier kregen we een rondleiding van architect Bart Hoylaerts van het bureau a2o architecten. Het monumentale leegstaande pand werd getransformeerd tot 52 casco wooneenheden. Dit was een bewuste keuze om de woningen zo goedkoop mogelijk te houden en het is uiteraard zeer interessant om de verschillende manieren te zien hoe de bewoners hun woning hebben getransformeerd.


In de tweede inspiratiesessie kregen we een lezing van Aline Muylaert van Citizenlab. Zij en enkele medestudenten hebben dit bedrijf enkele jaren geleden opgestart. Ze zijn momenteel ook al actief over heel Europa en zelfs de Verenigde Staten. Citizenlab is een participatieplatform voor steden, gemeenten en organisaties. Het systeem wordt door deze instanties gebruikt om zoveel mogelijk mensen te bereiken en om zo betere beslissingen te nemen dankzij de grote hoeveelheid data.


Tot slot hebben we een lezing gekregen van Bram Rumbaut over de Vzw Bollé Bollé. Dit team is ontstaan in 2007 rond het initiatief van Pater Bollen. De groep vrijwilligers steekt de armen uit de mouw en ondersteunen de projecten van Pater Bollen. De solidaire ontwikkelingsprojecten helpen de lokale bevolking van Tanzania. Het gaat dan om projecten waarbij de nadruk wordt gelegd op onderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en watervoorziening. In de lezing hebben we het voornamelijk gehad over de Bouw van een secundaire meisjesschool met een bijhorend internaat. Het wordt duidelijk dat zo een bouwproces veel creativiteit, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen vraagt op af en toe onconventionele manieren. Het collectief heeft een ware positieve impact verwezenlijkt.


Nu kunnen we ons de vraag stellen, wat is mijn impact? Wat wil ik met de wereld doen en op welke manier? Door deze lezingen werden onze perspectieven op ondernemen verruimd. We zien wat er mogelijk is als men voldoende doorzettingsvermogen vertoond: “waar een wil is, is een weg!”.

Dinsdag 27 november 2021

Britt Dupont, Jesse Jamar, Simon Eyben, Maxime Steensels, Luna Heleven, Antoon Moors,

Clio Boesmans

Artboard 2acti swot 1.jpg

Swot analyse Chocoladefabriek

Artboard 3acti swot 2.jpg
Artboard 3acti swot 3.jpg
Artboard 1acti 1.jpg
Workshop: 1 
Het overloop debat 

Deze week gingen we van start met de interactieve workshops. Na drie interessante inspiratie-sessies was het tijd om zelf onze handen uit de mouwen te steken en onze soft skills verder te ontwikkelen. Er werd een overloopdebat georganiseerd om samen te leren debatteren over maatschappelijke thema’s, om zo de overschakeling te maken naar een thema-gecentreerde vorm van interactie.


Iedere student zocht vooraf een artikel over een actueel maatschappelijk onderwerp dat kon worden gelinkt aan de Sustainable Development Goals (SDG). Deze onderwerpen konden zeer uiteenlopend zijn. Zo werden zowel economische, sociale als ecologische vraagstukken aan het licht gebracht. De gekozen artikels zouden vervolgens de inhoudelijke voedingsbodem vormen voor een debat, meer specifiek een overloopdebat. Doordat bij ieder gekozen maatschappelijk onderwerp een stelling werd geformuleerd konden zowel de docenten als de studenten een standpunt innemen en kiezen aan welke kant van de stelling ze stonden. Vervolgens werd een debat gestart waarin men het gekozen standpunt kon verdedigen en kreeg men de kans om anderen te overtuigen om van standpunt te wisselen. Op deze manier werd er niet alleen geleerd om kritisch naar een maatschappelijk onderwerp te kijken en erover te praten maar ook om naar elkaar te luisteren.


Doordat de groep in vier kleinere groepjes werd verdeeld, kreeg iedereen de kans om zijn mening te verdedigen en kon iedereen voldoende aan bod komen. Daarnaast werd, door het maatschappelijk onderwerp centraal te plaatsen binnen het gesprek, een sfeer gecreëerd waarin men met respect omging voor elkaars mening. Een verbindende vorm van communicatie werd gezocht. Er ontstond een omgeving waar iedereen gehoord werd en waar er plaats was om van mening te veranderen. Niet alleen ontwikkelden we extra discussie- en luistervaardigheden maar ook leerden we om kritisch te kijken naar een onderwerp en zagen we hoe belangrijk bepaalde nuances in een stelling konden zijn. Alle deelnemers konden nieuwe inzichten meenemen die van pas zullen komen bij toekomstige samenwerkingen.

Dinsdag 26 oktober 2021

Melissa Swager, Myrthe Claesen, Nette Hilven, Emelie Neuteleers, Brecht Schouten, Julie Vandevelde

Workshop 2 
Wisselende dialoogtafels 
Gooi 't op tafel!

Na reeds enkele inspiratiesessies en het overloopdebat was het deze week tijd om de soft skills van de studenten op een andere manier aan te scherpen. Op dinsdag 16 november 2021 werd er op de faculteit architectuur van de UHasselt wederom een interactieve workshop georganiseerd. Die dag gingen enkele studenten van opleidingen (interieur)architectuur en bedrijfseconomische wetenschappen aan de slag met actueel maatschappelijke onderwerpen. Deze onderwerpen, telkens passend binnen de thema’s van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, werden letterlijk en figuurlijk op tafel gegooid tijdens wisselende dialoogtafels.

Elke student werd op voorhand gevraagd om een artikel over een actueel maatschappelijk probleem te zoeken en daarbij een bijbehorende stelling te verzinnen. Over deze stellingen zou dan later, tijdens de interactieve workshops, gedebatteerd kunnen worden. Tijdens deze workshop was het de bedoeling om een dialoog aan te gaan met elkaar, waarbij er een dialoog gespreksleider was maar geen moderator. Om dit te doen slagen, moesten de studenten zich aan enkele belangrijke spelregels houden. Eerst en vooral moesten de studenten ten alle tijden gelijkwaardig zijn, geen hiërarchie was de boodschap. Ondanks dat ze een eigen stelling moesten innemen, werd er verwacht dat ze luisterden en leerden van elkaar. Als laatste waren deze dialoogtafels een themagecentreerde interactie. Het was dus niet de bedoeling dat er een moderator, of leider, was. Wel waren er twee dialoog gespreksleider, van dewelke werd verwacht om ieders mening op tafel te krijgen.

 

Om deze workshop te beginnen werden de studenten in zes groepjes opgedeeld, waarbij drie van de groepen aan hun tafel bleven zitten en de andere drie groepen volgens een roterend systeem van tafel wisselden. Doordat de grote groep werd opgedeeld in kleinere groepen kreeg iedereen de kans om zijn of haar mening te uiten, en door het wisselen van de groepen ontstond er een interessante dynamiek tussen de verschillende groepssamenstellingen.

In het totaal werden zes stellingen behandeld, met telkens erg uiteenlopende onderwerpen. De studenten traden in dialoog over landbouwinfrastructuur, asbest en zelfs de herbestemming van kerken, waarbinnen er telkens werd nagedacht over voor- en tegenargumenten. De dialoog gespreksleiders probeerden om ieders mening te horen. Na het in dialoog gaan met elkaar was de conclusie dan ook vaak dat een stelling meestal geen juist of fout heeft, en het er maar net aan ligt hoe je het bekijkt. De studenten leerden niet alleen dat een eenduidig antwoord formuleren erg lastig is, maar ontwikkelden ook empathische vaardigheden zoals het begrip hebben voor elkaars mening en het luisteren daarnaar. Als laatste leerden ze ook om het onderwerp en de stelling kritisch in vraag te stellen.

Dinsdag 16 november 2021

Chama Boucharka, Anissa Fillée, Marlies Kempeneers, Amelie Reekmans, An-Sofie Suffeleers, Michiel Vandepoel 

Artboard 1acti 2.jpg
bottom of page